No folreu els llibres fins que al setembre el professorat donin el vistiplau.

Si algun llibre no es troba a la venda (no coincideix ISBN/títol o qualsevol altre incidència) ho deixeu per a setembre.


Llistat de Llibres de Cicles Formatius

Curs 2017/2018

 

Família Administració i gestió

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció

 

Família Arts Gràfiques

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Preimpressió Digital

Cicle Formatiu de Grau Superior  de Disseny i Edició de publicacions impreses i multimèdia

 

Família Automoció

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles automòbils

 

Família Fabricació Mecànica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Mecanització

Cicle Formatiu de Grau Superior de programació de la producció en fabricació mecànica

 

Família Informàtica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics en la xarxa

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

 

Família Manteniment Industrial

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Manteniment Electromecànic

Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial

Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals

 

 

Família Administració i gestió

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

1

Comunicació empresarial i atenció al client

Varis autors

9788416092505

Macmillan

Català

1r

2

Operacions administratives de la compra venda

S. López, E. Ruiz

9788448191801

Macgraw-Hill

Català

1r

3

Operacions administratives de RRHH

Varis autors

9788415656593

Macmillan

Català

1r

9
Anglès

Business Basics.  International Edition. Student’s Book

David Grant i Robert McLarty

9780194577809

Oxford University Press

Anglès

1r

12

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

 

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

2

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

JAIME JOSÉ

ANTÓN PÉREZ

9788416653096

MACMilllan

Català

1r.

3

Gestión Financiera

Varis autors

9788497329842

Paraninfo

Castellà

2n

3

Pla General de Comptabilitat

Varis autors

9788448156862

MacGraw-Hill

Català

1r

4

Recursos Humans i responsabilitat social corporativa

Varis autors

9788416653089

MACMilllan

Català

1r

6
Anglès

Business Administration & Finance

Varis autors

9789963510559

Burlignton

Anglès

1r

10

Gestión Logística y comercial

Mª José Escudero Serrano

9788428399753

Paraninfo

Castellà

1r.

13

Formació i orientació
laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r.

 

Cicle Formatiu de Grau Superior d’Assistència a la Direcció

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

2

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

JAIME JOSÉ

ANTÓN PÉREZ

9788416653096

MACMilllan

Català

1r.

3

Pla General de Comptabilitat

Varis autors

9788448156862

MacGraw-Hill

Català

1r

4

Recursos Humans i responsabilitat social corporativa

Varis autors

9788416653089

MACMilllan

Català

1r.

6
Anglès

Business Administration & Finance

Varis autors

9789963510559

Burlignton

Anglès

1r.

Francès

Objectif Express1 : le monde professionnel en français
(Nouvelle édition ! )       

Anne-Lyse DUBOIS

Béatrice TAUZIN          

 

9782011554277

Hachette   

Francès

2n

11

Formació i orientació
laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r.

 

 

Família Arts Gràfiques

Cicle Formatiu de Grau Mitja de Preimpressió Digital

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

09

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

10

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

1r

11
Anglès

ART AND DESIGN 
STUDENT’S BOOK

Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P.Rogers

9781471518867

EXPRESS PUBLISHING (Career Paths)

Anglès

1r

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Disseny i Edició de publicacions impreses i multimèdia

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

10

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

11

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

1r

 

Família Automoció

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

1

Motors

Santiago Sanz

9788491610106

Editex

Català

1r

2

Sistemas auxiliares del motor

José Pardiñes

9788490032909

Editex

Castellà

1r

3

Circuits de fluids, suspensió i direcció

Julián Ferrer, Esteban José Domínguez

9788416653126

Macmillan

Català

2n

4

Sistemes de transmissió i frenada

J. Ferrer / E. Domínguez

9788490032923

Editex

Català

2n

5

Sistemes de càrrega i arrencada

Esteban José Domínguez

9788491610120

Editex

Català

1r

6

 

Circuitos eléctricos auxiliares del vehiculo

 

Maria Jose Llanos López

9788497328050

Paraninfo

Castellà

1r

7

Sistemes de seguretat i confort

Miguel Ángel Pérez Belló

9788416653140

Macmillan

Català

2n

8

Mecanització Bàsica

Esteban José Domínguez, Julián Ferrer

9788491610144

Editex

Català

1r

9

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

10

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

1r. / 2n

11
Anglès

Tech Talk Elementary

VickiHollet

9780194574532

Oxford University Press

Anglès

1r

 


Família Fabricació Mecànica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Mecanització

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

10

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

9

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

2n

Anglès

TechTalk  Elementary

Vicky Hollet

9780194574532

Oxford University  Press

Anglès

2n

 

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

11

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

12

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

1r

 

 

Família Informàtica

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

11

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

10

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

2n

 

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

8

Formació i orientació laboral

Varis autors

978-84-9078-587-4

Editex

Català

1r

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

6

Acceso a datos

Alicia Ramos Martín,
Mª Jesús Ramos Martín

9788415452287

Garceta

Castellà

2n.

11

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

 
Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

10

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

 

Família Manteniment Industrial

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Manteniment electromecànic

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

3

Electrotecnia

Pablo Alcalde Sanmiguel

9788497326469

Paraninfo

Castellà

1r

5

Montaje y mantenimiento mecánico. Libro i tres cuadernillos

Enrique Ortea Varela

9788461240173

Enrique Ortea Varela

Castellà

1r

6

Automatismos Industriales (Electricidad-electrónica)

Juan Carlos Martín y María Pilar García

9788497715348

Editex

Castellà

1r

Anglès

TechTalk  Elementary

Vicky Hollet

9780194574532

Oxford University  Press

Anglès

r.

11

Formació i orientació laboral.

Varis autors

9788416092420

Macmillan

Català

1r

12

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

978 84 61700035

Flexibook

Castellà

2n

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

3

Automatismos Industriales (Electricidad-electrónica)

Juan Carlos Martín y María Pilar García

9788497715348

Editex

Castellà

1r.

1

“Mantenimiento mecánico de máquinas” Libro y tres cuadernillos

Francisco T. Sánchez Marín i altres

9788480216296

Universitat Jaume I

Castellà

1r.

1

Montaje y mantenimiento mecánico.

Enrique Ortea Varela

9788461240173

Enrique Ortea Varela

Castellà

1r.

11

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

12

Empresa e  iniciativa emprendedora

Varis autors

9788461700035

Flexibook

Castellà

1r.

 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Professionals

Mòdul

Títol

Autor/s

ISBN

Editorial

Idioma

Curs

8

Formació i orientació laboral

Varis autors

9788490785874

Editex

Català

1r

(versió 2)