Secretaria

Deures ESO (matèries obligatòries)

ESO - deureS ObligatOris

1r. ESO Anglès

Castellà
Català
ABCD

E
Matemàtiques


ABC


D

E
  USEE  

 _______________________________________________

2n. ESO Anglès

Castellà  
Català  
ABC

DE
Matemàtiques  
Aula Oberta
  USEE
  Aula Oberta

 _______________________________________________

3r. ESO Anglès  
Castellà  
Català  
ACE

B

D
Matemàtiques  
Aula Oberta
 
USEE

  Aula Oberta

 Tornar a la pàgina principal de deures

 

Deures ESO (matèries suspeses)

ESO - DEURES PER RECUPERAR MATÈRiES SUSPESES

1r. ESO Alternativa
Català
Ciències Socials
Ciències Naturals    
Música
Plàstica
Religió  
Tecnologia  

 _____________________________________________________________________

2n. ESO Alternativa
Català
ABC

DE
Ciències Socials
Ciències Naturals
AB

CD
 
Ciutadania
Francés
Religió  
Tecnologia

 _____________________________________________________________________

3r. ESO Ciències Naturals  
 
Ciències Socials E  
Català
ABCD


E

 
mprenedoria      
Francés      
Música
(cançons)
Plàstica  
Tecnologia  

 _____________________________________________________________________

4t. ESO Alternativa
 
Anglès  
Biologia i Geologia  
Castellà

 

Català


ABCD

Ciències Socials, Geografia i Història
Ético - cívica
Física i Química
Francés
Informàtica  
Matemàtiques


(Aula Oberta)

Musica
Religió
Tecnologia
USEE
Aula Oberta

 Tornar a la pàgina principal de deures

 

Secretaria - Llibres

 

Informació per al curs 2017-2018

  • Llibres Batxillerat (llistat actualitzat 21 de juliol, modificació llibres del Batxillerat Ciències i Tecnologia de segon curs, matèries de Biologia i Física) 

Secretaria

Estàs aquí:Inici > Secretaria > Alumnat > Secretaria > Secretaria